🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Zorgaanbod

Wij bieden je deskundige, vertrouwde hulp bij:
Bevolkingsonderzoek Borst, Baarmoeder & Darm

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker,
baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vind je hier.


Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Vanaf 50 jaar tot je 75ste kun je meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker van de overheid. Je krijgt hier elke 3 jaar een uitnodiging voor. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, kun je zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kun je doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek.  Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen van 30 tot en met 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging. Je wordt uitgenodigd op basis van je geboortejaar. Je ontvangt jouw uitnodigingsbrief rond je verjaardag. Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, nog voordat mensen klachten hebben. Dat maakt de kans op een succesvolle behandeling groter. Met het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt er onderzocht of er bloed in je ontlasting zit. Deze ontlastingstest kun je zelf doen. Als er bloed wordt gevonden zal er extra onderzoek plaatsvinden om te weten te komen waar het bloed vandaan komt. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke 2 jaar automatisch een uitnodiging. Deelname is gratis.


Meer informatie
Bloedafname & labonderzoek

Je kunt dagelijks terecht voor het afnemen van bloed voor bloedonderzoek. Je kunt bloed laten prikken in het ziekenhuis of bij een priklocatie in de buurt. Zo kun je dicht bij huis bloed af laten nemen. Is een bloedafname aan huis nodig? Dit is alleen mogelijk met goedkeuring van de huisarts. Heb je een doorverwijzing om bloed te laten prikken? Maak dan eenvoudig online een afspraak en plan je afspraak wanneer het jou uitkomt!


Maak online een afspraak
Cardiovasculair risico spreekuur

Omdat preventie van hart- en vaatziekte steeds belangrijker wordt, hebben we een cardiovasculair risicospreekuur. Iedereen die extra risico loopt op een hart- en vaatziekte of al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt komt hiervoor in aanmerking. Je wordt automatisch opgeroepen via een oproepbrief in je geboortemaand. Je kunt dan na het bloedprikken een afspraak maken bij de assistente of praktijkondersteuner.

Chronische ziekten

Je kunt voor begeleiding van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma en COPD, stoppen met roken en afvallen terecht bij de praktijkondersteuners van de huisarts (POH). Dit zijn gespecialiseerde medewerkers die de huisarts ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische ziekte.

Huisartsenzorg (regulier)

Bij ons kun je terecht voor verschillende spreekuren. Je kunt eenvoudig online een afspraak maken via jouw portaal. Wist je ook dat je voor kleinere behandelingen, vragen of ondersteuning terecht kunt op de spreekuren van de assistentes of de praktijkondersteuners?

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat je klachten zodanig zijn dat je niet naar de praktijk kunt komen voor het spreekuur. Wij bezoeken dagelijks patiënten die fysiek niet in staat zijn om zelfstandig dan wel met begeleiding naar onze praktijk te komen. We willen je dringend vragen om bij het aanvragen van een huisbezoek kritisch te kijken of een huisbezoek echt nodig is. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


Voor het aanvragen van een huisbezoek bel je in de ochtend naar 073 522 61 00. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is. Heeft je huisbezoek spoed? Toets dan 1 in bij het menu als je de assistente belt.

Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders

Verstrekken van medische informatie

Kinderen > 12 jaar

Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben de gezaghebbende ouder(s) of voogd recht op alle informatie over de behandeling van het kind, inclusief het recht op inzage en een kopie van het medisch dossier. Is het gezag toegewezen aan één van de ouders dan heeft de niet-gezaghebbende ouder geen recht op inzage van het dossier van het kind. Wel heeft deze ouder recht op “belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens opvoeding en verzorging betreffen”. Als huisarts verstrekken wij aan de niet-gezaghebbende ouder globale, feitelijke en belangrijke informatie over de behandeling als hierom gevraagd wordt.

Kinderen van 12, 13, 14 & 15  jaar

Bij kinderen van 12, 13, 14 of 15 jaar heeft de gezaghebbende ouder(s) recht op informatie voor zover deze informatie relevant is bij het nemen van een beslissing over de behandeling. Voor het verstrekken van deze of meer informatie is toestemming van het kind nodig. Wordt er gevraagd om een kopie of uitdraai van het dossier, dan kunnen wij alleen de gegevens verstrekken die relevant zijn bij de beslissing van het wel of niet behandelen. Voordat de gegevens verstrekt worden moeten wij dit overleggen met jouw kind.

Kinderen > 16 jaar

Vanaf de leeftijd van 16 jaar gelden dezelfde patiënt rechten als die van meerderjarigen. Wij zijn dus als huisarts gehouden aan ons beroepsgeheim en mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming informatie verstrekken. Vandaar dat wij het eigen mailadres en telefoonnummer van jouw zoon of dochter vragen vanaf 16 jaar.

Behandeling

Voor de behandeling van kinderen onder de 12 jaar is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Is een kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud dan is er toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) èn van het kind zelf. Is je kind 16 jaar of ouder dan hebben wij als arts alleen toestemming van jouw kind zelf nodig voor behandeling. Jouw kind moet wilsbekwaam zijn ten aanzien van de geadviseerde behandeling.

Bij een scheiding hebben in het algemeen beide ouders het gezag en daarmee is ieder de wettelijke vertegenwoordiger. In sommige situaties is het gezag aan één van de ouders toegekend of aan een voogd. De gezaghebbende partij mag dan beslissen.

Komt jouw kind met één ouder op het spreekuur, dan mogen wij als arts er in het algemeen vanuit gaan dat de andere ouder ook toestemming voor de behandeling geeft. Dit uitgangspunt geldt in het geval een behandeling noodzakelijk, niet-ingrijpend en gebruikelijk is en de arts op dat moment geen aanwijzingen heeft om te veronderstellen dat de niet-aanwezige ouder anders denkt over de behandeling. Is de behandeling ingrijpend, niet gebruikelijk of hebben wij aanwijzingen dat de andere gezaghebbende ouder er anders over denkt, dan zullen wij contact opnemen met de niet-aanwezige ouder om de expliciete toestemming te vragen.

Zorg aan kinderen van gescheiden ouders

Als ouders uit elkaar gaan moet er veel geregeld worden en zijn er veel veranderingen. Vaak gaat dit in samenspraak. Helaas zijn er ook situaties waarin dit niet in harmonie verloopt.

Wij krijgen als huisartsenpraktijk regelmatig vragen van gescheiden ouders omtrent de behandeling van hun kind(eren). Hierboven hebben wij uitleg gegeven over de manier waarop wij omgaan met het verstrekken van informatie of het inzetten van behandelingen bij kinderen. Conflicten tussen ouders mogen noodzakelijke behandeling van het kind niet in de weg staan. Ons uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.


Wat betekent dit in de praktijk?

Wij vragen je als ouders ons op de hoogte te brengen van jouw onderlinge afspraken. Wij willen graag weten hoe het ouderlijk gezag toegekend is. Daarnaast horen wij graag wat je onderling hebt afgesproken mocht het nodig zijn dat jouw kind een behandeling ondergaat of verwezen wordt voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Voor de gewone eenvoudige huisartsgeneeskundige klachten gaan wij er vanuit, in het belang van jouw kind, dat de ouder die op het spreekuur komt ook beslist namens de niet-aanwezige ouder. Hebben wij hier twijfel over, dan zullen we contact opnemen met de niet-aanwezige ouder. Bij ingrijpende behandelingen streven wij er naar beide ouders op de hoogte te brengen en toestemming te vragen, zolang dat medisch verantwoord is. Wij zullen niet automatisch verslag uitbrengen wanneer er een bezoek aan de huisarts geweest is. Je mag wel navraag doen en afhankelijk van de leeftijd van jouw kind zullen wij informatie verstrekken. Zie hiervoor ook onderstaande uitgebreide toelichting.

Met deze afspraken kunnen wij jouw kind de beste zorg bieden, terwijl wij zo veel mogelijk rekening houden met jouw rechten als gezaghebbende ouder.

Onze werkwijze is gebaseerd op de KNMG-wegwijzer ‘Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen’. Met behandeling wordt ook medisch onderzoek en een verwijzing verstaan.De KNMG is de Nederlandse artsenfederatie.

Kleine chirurgische ingrepen

Bij ons kun je terecht voor kleine chirurgische verrichtingen zoals het hechten van verwondingen, het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, steelwratten, talgklieren of vetbulten.

Levenseinde / behandelwensen

Als je een zwakke gezondheid hebt, heb je meer kans om ernstig ziek te worden en te overlijden door ziekten. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. Het is goed om na te denken over wat jouw wensen zijn als je erg ziek wordt en kunt overlijden. Misschien heb je hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of je nog naar een ziekenhuis wilt als je erg ziek wordt. En of je wel of niet gereanimeerd wilt worden. Vertel het aan jouw naasten en je huisarts. Geef jouw huisarts ook een wilsverklaring als je deze hebt. Klik hier voor meer informatie over ‘wilsverklaringen’ of gebruik de keuzehulp met informatie.


Ga naar keuzehulp
Ouderenzorg

Wij vinden de zorgen voor onze oudere patiënten erg belangrijk omdat met het vorderen van de leeftijd de kwetsbaarheid toe kan nemen. Om dit te beoordelen benaderen wij via onze praktijkondersteuners zelfstandig wonende ouderen met een vragenlijst. Hiermee willen wij bereiken dat ouderen zo gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij werken nauw samen met de thuiszorg en hebben regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

Reizigersvaccinaties

We geven als praktijk geen reizigers- of vaccinatieadvies. Wij adviseren om contact op te nemen met onderstaande instanties, zodra je een reis geboekt hebt. Ga je langdurig reizen, emigreren, werken of stagelopen? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op. Ook als je op korte termijn, onverwacht of last minute op reis gaat heeft vaccineren nog zin!


- GGD reisvaccinaties

- Travel Doctor

- Reisprik


Belangrijk: vaccinaties binnen Europa zoals Hepatitis A en DTP kun je soms via de apotheek verkrijgen. Informeer vooraf of de zorgverzekeraar het vergoedt. Voor vaccinaties buiten Europa kun je bij bovenstaand terecht.

Prostaatonderzoek

Prostaatkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij oudere mannen. Ongeveer 4 van de 10 mannen krijgen prostaatkanker. De meeste mannen die prostaatkanker krijgen, zijn tussen 60 en 85 jaar oud.


Testen op prostaatkanker kan met een PSA-test. PSA is een eiwit dat in het bloed voorkomt. Het wordt door het klierweefsel van de prostaat gemaakt. Met een bloedonderzoek naar PSA-waarde zie je hoeveel van dit eiwit in jouw bloed zit. Een PSA-test heeft voor- en nadelen. Je weet na deze test niet of je wel of geen prostaatkanker hebt. De meeste prostaatkankers groeien langzaam. Ze veroorzaken meestal geen klachten. Je kunt via de link onderaan dit bericht een keuzehulp invullen waarbij je het advies krijgt wel of niet jouw PSA te laten prikken.


Een prostaatonderzoek is een onderzoek dat eerst door de huisarts  wordt verricht. Als er aanleiding voor is zal de uroloog verder onderzoek doen. Hoe jouw prostaat wordt onderzocht is afhankelijk van het soort klachten dat je hebt.


1 op de 10 mannen met prostaatkanker krijgt op den duur klachten door de kanker, zoals:

-        botpijnen in rug of heup (door uitzaaiingen van de prostaatkanker)

-        minder eetlust

-        een ziek gevoel


Meer informatie
Psychische klachten

Je kunt met psychische klachten zoals angst en depressieve klachten, burn-out, slaapproblemen, relatieproblemen, stress en spanningsklachten terecht bij onze praktijkondersteuner voor psychologische ondersteuning (POH-GGZ).

Spiraal en implanon

In onze praktijk kun je terecht voor het plaatsen van een hormoonspiraal, koperspiraal en/of implanon. Niet alle huisartsen in onze praktijk plaatsen spiralen of implanons. Het kan dus zijn dat het plaatsen niet door je eigen huisarts gebeurd. Om de vorm van anticonceptie te bespreken kun je contact opnemen met de assistente. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende vormen van anticonceptie.


Informatie over anticonceptie
Wratten behandeling

Als je last hebt van wratten op je voeten of andere lichaamsdelen, dan kun je deze door de huisarts laten verwijderen. Wratten die van kleur veranderen, pijnlijk zijn, bloeden, jeuken of groter worden moet je altijd door de huisarts laten bekijken. Ook als je last hebt van wratten bij de geslachtsorganen (genitale wratten) en ouderdomswratten is het verstandig de huisarts te raadplegen.


De huisarts kan een wrat op verschillende manieren verwijderen. Welke methode wordt gekozen, is afhankelijk van de plek, de grootte en de oorzaak van de wrat.  De meest gebruikte methode is bevriezen met een stikstofbehandeling. Stikstof bevriest de wrat en de huid eromheen, waardoor de wrat kan afsterven. Er ontstaat meestal een blaar die binnen een week verdwijnt. Voor een stikstofbehandeling kun je een afspraak maken bij de assistente via 073 522 61 00.


Wratten hoeven alleen maar behandeld te worden als ze last bezorgen. Sommige mensen vinden wratten erg lelijk en laten ze daarom weghalen. Als je twijfelt of een bobbeltje een wrat is, laat het eerst zien tijdens de afspraak bij de assistente of maak een afspraak met de huisarts.


Kijk voor informatie over wratten op thuisarts.nl
Urine onderzoek
Wil je urine laten onderzoeken bij mictie klachten? Dat kan! Je kunt het beste ochtend urine opvangen en dit voor 10.00 uur bij de balie assistente inleveren. Je kunt thuis alvast onderstaand formulier invullen, dit scheelt tijd en privacy gevoelige vragen bij de assistente.

Ga naar formulier
Doktersassistente
De assistentes vervullen een centrale rol in de praktijk. Zij zijn eerste aanspreekpunt als je belt. Zij hebben hiervoor een gedegen medische opleiding gevolgd. Onze assistentes zijn opgeleid om een inschatting te maken wat de urgentie van je klacht is. Zij hebben een belangrijke taak in de inschatting van hoeveel spoed iets heeft. Het komt iedere week voor dat wij vinden dat een bepaalde klacht sneller gezien moet worden dan de patiënt dacht. Omgekeerd beoordeeld zij ook of het veilig is dat je één of meerdere dagen later bij de dokter komt. Omdat wij denken dat deze inschatting belangrijk is, en dat er daarvoor voorkomen wordt dat een kleine groep patiënten te laat bij de dokter komt, gaan afspraken op dit moment meestal via de assistente.

De assistentes hebben een belangrijk rol in de planning van de spreekuren.
Veel mensen willen het liefst dezelfde dag komen, wij doen ons best om die mogelijkheid te bieden. Tegelijk moeten patiënten met meer dringende klachten ook dezelfde dag gezien worden. De assistente zit dus altijd met de puzzel om zoveel mogelijk de afspraak te maken wanneer de patiënt dat wil, maar tegelijk ook iets vrij te houden voor spoed.

Soms kunnen zij je voorzien van advies. Soms adviseren zij je om te kijken op thuisarts.nl. Dit is niet omdat “je het zelf maar even moet doorlezen” maar omdat we weten dat maar een klein deel van wat we als hulpverleners vertellen onthouden wordt. Het geeft de mogelijkheid de betreffende informatie na te lezen.
Assistentenspreekuur
De assistente doet zelf spreekuur en ontlast daarmee de huisarts. Je kunt bij haar – op afspraak – terecht voor:

• Het maken van een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
• Het meten van je bloeddruk
• Urine-onderzoek: het bekende “stickje” waaruit komt of er witte- of rode bloedcellen, eiwit, nitriet of suiker in je urine zit
• Glucose bepalen via vingerprik
• Het uitspuiten van je oren
• Het verwijderen van hechtingen
• Wondcontroles en -verzorging
• Het aanstippen van wratten
• Het zetten van injecties zoals B12 of allergieën
• Het SOA spreekuur
SOA spreekuur
Een sexueel overdraagbare aandoening zoals chlamydia of gonorrhoe kan eenvoudig opgespoord en behandeld worden. Onze praktijk heeft hiervoor een speciaal spreekuur, waarbij de intake en het afnemen van monsters door geschoolde praktijkassistentes wordt uitgevoerd, onder supervisie van de huisartsen. Bij een vermoeden op een SOA kun je een afspraak maken op het SOA spreekuur. Ook de huisarts kan doorverwijzen naar dit spreekuur.De afspraak kan ook telefonisch plaatsvinden. Je kunt dan zelf thuis de kweken afnemen met kweeksetjes die de assistente voor je klaarmaakt en die je vervolgens op kunt halen en weer in kunt leveren aan de balie.
Spreekuurondersteuning Huisarts (SOH)
De Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een assistente die een extra medisch opleiding gevolgd heeft om snel en effectief specifieke klachten te behandelen zoals:

• Keel/neus/oorklachten
• Bloedneus
• Traumatische/bijt/brandwonden
• Voet/teen trauma
• Acute huiduitslag
Physician Assistant
Wij werken in onze praktijk sinds 2020 met een Physician assistant. Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional, die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met een medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of in ons geval de huisarts.

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, de diagnose stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.
Je krijgt dus dezelfde zorg als bij je huisarts.
Praktijkondersteuner Somatiek
Een praktijkondersteuner (POH) heeft vaak een achtergrond als verpleegkundige of doktersassistente en is daarnaast opgeleid in het ondersteunen van een aantal typisch huisartsgebonden taken. Onze praktijkondersteuners houden zich met name bezig met de zorg voor mensen met diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), stoppen met roken en problemen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Zij doen dit in nauw overleg met de huisarts. Jouw huisarts zal je zo nodig verwijzen naar een van de praktijkondersteuners. Een afspraak met betrekking tot stoppen met roken kun je via de assistente direct maken met de praktijkondersteuner. Vervolgafspraken kun je zelf maken via MijnGezondheid.net en ook via de praktijkassistente of gastvrouw.

Mocht je een afspraak willen annuleren, dan verzoeken wij je uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien je plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat je minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor jou gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor het consult aan jou door te berekenen.
Praktijkondersteuner GGZ
Je kunt met psychische klachten zoals angst en depressieve klachten, burn-out, slaapproblemen, relatieproblemen, stress en spanningsklachten terecht bij onze praktijkondersteuner voor psychologische ondersteuning (POH-GGZ). De huisarts blijft hoofdbehandelaar en werkt nauw samen met de POH-GGZ. Aan de gespekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten worden verhaald via de basisziektekostenverzekering huisartsenzorg.

De huisarts verwijst je naar de POH-GGZ van de huisartsenpraktijk. Om het eerste contact zo goed mogelijk te kunnen benutten, verzoeken wij je van tevoren deze vragenlijst in te vullen vóór het eerste gesprek en afgeven aan de balie van de huisartsenpraktijk of in te leveren in de brievenbus van de huisartsenpraktijk.

Mocht je een afspraak willen annuleren, dan verzoeken wij je uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien je plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat je minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor jou gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor het consult aan jou door te berekenen.

Ga naar vragenlijst
Praktijkondersteuner Jeugd
Maak je je als ouder zorgen om je kind? Bijvoorbeeld om:
• Snel boos/driftig zijn
• Veel ruzie thuis, op school, met vrienden of andere problemen op school
• Gepest worden
• Weinig vrienden hebben
• Concentratieproblemen
• Slaapproblemen
• Eetproblemen
• Druk zijn
• Problemen met zindelijk worden of blijven
• Overmatig verlegen/stil zijn
• Regelmatig buikpijn hebben
• Regelmatig bang zijn
• Regelmatig hoofdpijn hebben

Maak een afspraak bij de huisarts zodat deze je kind kan verwijzen naar onze praktijkondersteuners Jeugd. Suzan Harmsen is er op dinsdag en Anita Spruijt op donderdag. De zorg van de POH-Jeugd wordt bekostigd via de basisziektekostenverzekering huisartsenzorg.
Psychologisch onderzoek bij kinderen tot 18 jaar
Wij krijgen regelmatig het verzoek van ouders om hun kind te verwijzen voor psychologisch onderzoek vanwege zorgen om gedrag of ontwikkeling van het kind. Indien dit mede het advies van school is, kun je zelf contact opnemen met de GGD (-arts). Zij zijn de aangewezen instantie om dit verder op te pakken.

Ga door naar de GGD
Gastvrouw
De gastvrouw aan de balie meldt patiënten aan voor de verschillende spreekuren en draagt zorg voor de vlotte doorloop hiervan. Ze heeft geen medische achtergrond, vandaar dat wij je vragen voor het maken van afspraken met de huisartsen telefonisch contact op te nemen met de assistente. Wel kan zij aan de balie afspraken inplannen op het assistentenspreekuur en bij de praktijkondersteuners.

Je kunt ook bij haar terecht voor het ophalen van bloedprikformulieren, verwijsbrieven en het inleveren van urine en kweekmateriaal. Alle vragen die niet medisch inhoudelijk zijn, zal zij proberen voor je te beantwoorden.
Administratief medewerker
Het runnen van een huisartsenpraktijk brengt ook een groot aantal administratieve taken met zich mee. De niet direct patiëntgebonden administratie wordt grotendeels verzorgd door onze administratief medewerker. Zij brengt een aantal uren per week de administratie op orde, waaronder de financiële administratie. Als je vragen hebt over nota’s kunt je liefst per e-mail contact opnemen met haar, onder vermelding van ‘financiële administratie’. Het e-mailadres wat je hiervoor kunt gebruiken is: administratie@huisartsgrootewielen.nl. Dit e-mailadres is uitsluitend voor administratieve vragen over nota’s. Bellen kan ook, via de praktijkassistente.
KOO
De vraagbaak van de gemeente 's-Hertogenbosch voor al je vragen over Zorg en Hulp, Jeugd en Gezin, Geldzaken, Wonen en Vervoer. Bel 073 206 88 88 of kom langs bij een van de wijkpleinen.

www.kijkopkoo.nl