🔎 Praktijkinfo Mijn Portaal Ik heb spoed

De praktijk

Wat zijn de contactgegevens van mijn praktijk?
Bezoekadres
Postadres Groote Wielenlaan 97
5247JA Rosmalen
Wat zijn de openingstijden van de praktijk?
Reguliere openingstijden
Maandag 8:00 - 17:00
Dinsdag 8:00 - 17:00
Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag 8:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Afwijkende openingstijden
Eerste Kerstdag
Zondag 25 december
Gesloten
Tweede Kerstdag
Maandag 26 december
Gesloten

Onze balie is dagelijks gesloten van 10.30-11.00 en van 13.00-13.30 uur.

Tot 13.00 kunt u bellen voor afspraken en tussen 14.00 en 16.00 voor uitslagen.
Ik wil mijn contactgegevens laten aanpassen

Ben je verhuisd en wil je een adreswijziging doorgeven? Of heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan eenvoudig online door via jouw portaal.

Ik wil overstappen naar een andere huisarts

Indien je naar een andere huisarts wilt overstappen dan sturen wij je medische dossier (en dat van je minderjarige kinderen) op via een beveiligde internetverbinding naar jouw nieuwe huisarts. Hier hoef jij verder niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat je jezelf bij ons uitschrijft door contact op te nemen met onze assistente (073 522 61 00) en dus toestemming geeft het dossier te sturen. Op het moment dat het dossier verstuurd is ben je bij ons uitgeschreven.

Ik heb een klacht over mijn huisarts

Wanneer je ontevreden bent, stellen we het op prijs dat je dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van de onvrede, dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Je kan de klacht of het compliment kenbaar maken d.m.v. dit klachtenformulier. Je mag het ook altijd met één van onze medewerkers bespreken. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen we contact met je op.


Is dit lastig voor je of kom je er met ons niet uit, dan kun je jouw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als praktijk zijn we aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.


Ga naar klachtenformulier
Hoeveel kost een consult of huisbezoek van de huisarts?

Een verrichting door de huisarts wordt door de zorgverzekering betaald en het kost je geen eigen risico. De huisarts declareert bij de zorgverzekering:

-        Consult (10 minuten)                                                                 € 10,83

-        Consult (langer dan 20 minuten)                                 € 21,67

-        Telefonisch consult of e-consult (< 5 min)         € 5,42

-        Huisbezoek (10 minuten)                                                      â‚¬ 16,25

-        Huisbezoek (langer dan 20 minuten)                      â‚¬ 27,09

Ik heb een vervolgonderzoek, wat kost dat?

Heb je een vervolgonderzoek nodig? Vaak vallen de kosten hiervan onder je zorgverzekering. Het kan zijn dat je verzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis waarmee je een afspraak hebt. In dat geval vergoed je zorgverzekering niet alle kosten. Heb je vragen over de vergoeding van de kosten? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar voordat je naar de afspraak gaat.  

Welke apotheek is aangesloten bij mijn huisarts?

Je kunt altijd zelf bepalen bij welke apotheek je medicijnen haalt. In jouw portaal kun je zien bij welke apotheek de huisarts is aangesloten. Geen portaal? Bel dan met de assistente. Wil je bij een andere apotheek jouw medicijnen ophalen? Vraag dan aan de huisarts om het recept mee te krijgen in plaats van dat de huisarts het direct naar de aangesloten apotheek stuurt.

Moet ik ook van apotheek overstappen als ik overstap van huisarts?

Als je wisselt van huisarts is het vaak ook nodig om te wisselen van apotheek. Geef aan je huisarts door bij welke apotheek je ingeschreven staat. Het is wel belangrijk dat je jezelf uitschrijft bij de oude apotheek.

Ik heb een andere zorgverzekeraar, wat nu?

Dit hoef je niet zelf door te geven aan de huisarts, en ook niet aan alle andere zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Wij zijn namelijk aangesloten op de database VECOZO en krijgen deze wijziging automatisch in ons syteem. Daarnaast doen wij een check op verzekeringsrecht, de COV-check, voordat we facturen opsturen naar de verzekeraar.

Wat wordt door mijn zorgverzekering vergoed aan huisartsenzorg?

Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Je hoeft hier dus helemaal niets zelf voor te betalen. Dat geldt voor een afspraak (consult) bij de huisarts, maar ook voor een telefonisch consult. Je betaalt voor een afspraak bij je huisarts ook nooit je eigen risico. Als er onderzoek nodig is zoals bloedprikken, een foto of een doorverwijzing vallen de kosten die daarvoor worden gemaakt wel onder het eigen risico.

Wat als ik niet verzekerd ben?

Als je als patiënt bij ons ingeschreven staat, maar bij controle niet bekend bent bij een verzekeringsmaatschappij, dan word je verzocht het consult contant of per pin te betalen. Na betaling krijg je een factuur. Deze kun je bij de verzekering, als je die toch hebt, indienen met het verzoek het consult aan je terug te betalen. Dit geldt ook voor als je een buitenlandse verzekering hebt, je draagt zelf zorg voor de nabetaling.

Ik zie bij een declaratie van de zorgverzekering ‘zorggroep’ staan, wat is dat?

De huisarts is aangesloten bij de zorggroep Chronos, BiB of BeRoEmD. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio. De groep is gespecialiseerd in de behandeling en organisatie van chronische ziekten in de eerste lijn. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de zorg voor diabetes- en astma-/copd patiënten en mensen met een hart- en vaatziekte. Daarnaast ondersteunt de zorggroep de huisartsen bij de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met psychische problematiek.


Uiteraard staan bij de behandeling van chronische ziekten in de huisartsenpraktijken de protocollen uit de zorgstandaarden centraal, echter zonder dat het 'kookboekgeneeskunde' wordt: individuele 'zorg op maat' is het centrale thema.

Ik wil me inschrijven bij de praktijk als nieuwe patiënt
Onze praktijk staat open voor inschrijvingen van nieuwe patiënten indien:
• Je woonachtig bent in het postcodegebied van de huisartsenpraktijk: 5241-5243-5245-5247-5249
• Je woont al in het postcodegebied van de huisartsenpraktijk en wilt een andere huisarts
• Er sprake is van gezinsuitbreiding of gezinshereniging (er is al een gezinslid ingeschreven bij de praktijk)

Het inschrijfformulier vind je hieronder óf kun je ophalen aan de balie van de praktijk. Het is de bedoeling voor iedere persoon afzonderlijk, dus ook voor kinderen, een formulier in te vullen. Wij vragen je de formulieren in te leveren aan de balie zodat wij jouw legitimatiebewijs eenmalig kunnen controleren. Kinderen onder 18 hoeven niet mee te komen, indien je hun identiteitsbewijs meebrengt.

LET OP: bij het wisselen van praktijk is het noodzakelijk dat je jezelf uitschrijft bij je vorige huisarts. Dit is met name belangrijk, omdat je medische dossier zo spoedig mogelijk in ons bezit komt. Geef de vorige huisarts toestemming het dossier naar ons toe te sturen. We zullen contact opnemen met de vorige huisarts om het dossier digitaal te ontvangen. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat de vorige huisarts weet dat je bij ons ingeschreven wordt.

Ga naar inschrijfformulier
Ik wil een verklaring van de huisarts
De KNMG (federatie van beroepsverenigingen van artsen, die de belangen van artsen in Nederland behartigt) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje‘ opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans. Je kunt het aanvragen bij de huisartsenpraktijk of downloaden via de site van de KNMG.

Download 'weigeringsbriefje'
Hoe lang is een verwijzing geldig?
Een verwijsbrief is 1 jaar geldig voor de betreffende zorgvraag. De geldigheid van 1 jaar is de tijd tussen de verwijzing (datum op verwijsbrief) en het eerste consult van de patiënt bij de specialist. Zolang een patiënt onder behandeling is van de specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de specialist de patiënt pas na meer dan een jaar terug wil zien op de polikliniek.
Ik wil een verwijzing nadat ik al bij een specialist ben geweest
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou de huisarts dat wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar een specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden, heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, met uitzondering van spoedeisende hulp.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er duidelijk van op de hoogte stellen dat de huisartsen geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.
Wat zijn de huisregels?
Om de zorg voor iedereen zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal regels in de praktijk. Met het handhaven van deze regels proberen we ook het uitlopen van het spreekuur zo veel mogelijk te beperken. Wel willen we iedereen de zorg geven die op dat moment nodig is. Hierdoor kan het toch zijn dat er uitloop ontstaat.

• Alle spreekuren zijn op afspraak. Patiënten met een afspraak bij de huisarts, de praktijkondersteuners of de assistentes verzoeken wij zich aan de balie van de huisartsenpraktijk te melden.

• Bij te laat komen zijn wij (soms) genoodzaakt een nieuwe afspraak in te plannen.

• Telefoneren in de wachtkamer kan storend zijn. Graag telefoneren in de hal beneden of buiten.

• In de wachtkamer zitten soms patiënten die erg ziek zijn. Wij snappen dat kinderen enthousiast kunnen zijn, maar laat ze niet door de wachtkamer rennen of overmatig lawaai maken.

• Regels met betrekking tot omgang met elkaar:
- Medewerkers en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
- Wij tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.
- Geef elkaar gepaste ruimte en privacy.

Alvast bedankt voor je medewerking!
Wanneer is de balie geopend?
De balie van de praktijk is iedere werkdag open van:
8.00 tot 10.30
11.00 tot 13.00
13.30 tot 17.00
Vragenlijst patiënttevredenheidsonderzoek
In onze praktijk doen we ons best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vinden je mening over ons belangrijk. Het invullen de vragenlijst neemt 5-10 minuten van je tijd in beslag. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Ga naar vragenlijst